Je hebt een prachtig mooi intranet staan en allerlei onderliggende pagina’s op een klassieke SharePoint pagina. Maar je wilt dat dit allemaal over gaat naar de Moderne SharePoint-interface. Nou kun je prima bestanden verplaatsen of kopiëren. Maar de Site Pagina’s (ook wel je intranet of je nieuwsberichten) blijven eigenlijk altijd achterwegen en zijn niet te verplaatsen.

Toch is er een oplossing voor met Power Automate. Hoewel de interface het niet toestaat, is ‘Site Pagina’ nog steeds een documentbibliotheek en zijn pagina’s documenten. En als zodanig kunnen de pagina’s worden gekopieerd of verplaatst op dezelfde manier als elk ander bestand. Maar om dat te doen, hebt je de bibliotheek-ID ‘Sitepagina’s’ nodig.

Je gaat naar de pagina op SharePoint klikt op het tandwieltje en kiest voor Inhoud van de site en vervolgens klik je naar de SitePagina. Je klikt Bibliotheek-instellingen.

Je bibliotheek ID is alles tussen %7B en %7D. Die gegevens kopieër je dan ook en verwerk je straks in je Power Automate. https://.sharepoint.com/sites//_layouts/15/listedit.aspx?List=%7B1ffh3uh50c6-80b7-4454-bfa7-5cb662665c64%7D

Ga naar Power Automate en maak een nieuwe Flow aan zet de volgende stappen klaar met de site waar jij een kopie van wilt maken.

Zodra je de stroom hebt opgeslagen, is deze beschikbaar onder het menu Automatiseren. Start de stroom, voer de url van de andere site in en kopieer/verplaats de pagina.